„Jako předseda jediné maďarské strany na Slovensku to považuji za svou povinnost. Mám dvojí identitu, tak to budu mít potvrzeno i na papíře. Se Slovenskem a slovenským občanstvím mě spojuje politika, kultura, území a legislativa. S Maďarskou republikou mě spojuje společná kultura, společná historie a mateřský jazyk,“ uvedl Berényi. Předseda SMK odmítl názor, že se jedná o protislovenský akt. „Je potřeba překonat názor, že maďarská menšina představuje ohrožení pro Slováky a pro slovenský stát. Není tomu tak,“ dodal.

Na základě zákona o dvojím občanství může o maďarské občanství požádat každý, kdo prokáže maďarský původ, ovládá maďarštinu nebo v minulosti byli jeho předci maďarskými občany.

"Jeden národ"

Místopředseda maďarské vlády označil tento krok za historický. „Zákon je klíčový z hlediska udržení maďarské identity. Všichni Maďaři jsou jednotní v jazyce, kultuře i historii a zákon jim umožní také právní sjednocení,“ uvedl Semjén. Vicepremiér zdůraznil, že zákon nerozděluje občany na kategorii A nebo B podle toho zda žijí na území Maďarska, či nikoliv. „Existuje jeden maďarský národ a jedno maďarské občanství,“ dodal.

Proti udělování maďarského občanství má výhrady především Slovensko. Na jihu země žije půlmiliónová maďarská menšina. Předešlá vláda premiéra Roberta Fica přijala protiopatření, na jehož základě každý, kdo přijme občanství jiného státu, ztratí občanství slovenské. Současná vláda premiérky Ivety Radičové považuje za nepřijatelné případné udělení volebního práva zahraničním Maďarům. Rovněž Ukrajina avizovala, že dvojí občanství nebude uznávat.