„Z pohledu Polska je návrh závěrečné zprávy ruské strany naprosto nepřijatelný,“ řekl v pátek Tusk v Bruselu. Bez podrobností doplnil, že zpráva není zcela v souladu s Chicagskou úmluvou.

„Tato nedbalost a chyby, či nedostatek pozitivní reakce na to, co žádalo Polsko, všechny tyto věci nás vedou k prohlášení, že některé ze závěrů zprávy nemají žádné opodstatnění,“ dodal Tusk.

Před závěrečnou zprávou připomínky

Ruské úřady předaly Polsku návrh závěrečné zprávy koncem října. Dokument obsahuje informace o prozkoumaných troskách z havarovaného letadla, záznamy černých skříněk z paluby letadla i řídicí věže, a také hodnocení postupu posádky Tu-154 i osazenstva kontrolní věže ve Smolensku.

V souladu s mezinárodními dohodami je na polské straně, aby přišla s připomínkami, k nimž bude moci zaujmout stanovisko i ruská strana. Po zapracování připomínek bude kompletní závěrečná zpráva odevzdána vyšetřovacímu výboru Generální prokuratury Ruské federace.

Při dubnové nehodě u Smolenska zemřel polský prezident Lech Kaczyński s manželkou a dalšími 94 osobnostmi. Delegace letěla uctít památku obětí katyňského masakru.