„Jestliže politická opozice nemá nejmenší šanci vyhrát ve svobodných volbách, pak zakrňuje a stává se marginální,“ řekla a odvážně doplnil: „Jestliže se však vládnoucí strana nikdy nemusí bát, že prohraje, pak taky zakrňuje a petrifikuje. Z těchto důvodů se stalo nezbytným zvýšit úroveň politické soutěže.“ Podle něj se už podnikly korky, aby byl politický systém spravedlivější.

Medvěděv současně připustil, že ruská demokracie je nedokonalá, ale že i tak se země posouvá vpřed.

Podle některých analytiků se Medvěděv tímto prohlášením opět pokusil dostat ze stínu Vladimira Putina, jenž bývá často považován za muže, který skutečně Rusku vládne. Použití výrazu stagnace spojeného s dobou Leonida Brežněva je podle nich snahou o dekonstrukci Putinova politického systému.