"Palestinský lid tak bude moci mít nezávislou a svrchovanou vlast, kde bude moci žít v důstojnosti a stabilitě. Izrael na své straně se bude moci těšit míru a bezpečnosti za mezinárodně uznanými hranicemi," uvedli v prohlášení účastníci zasedání.

Synod podle AFP také dospěl k závěru, že Izrael nemůže bibli využívat k ospravedlnění okupace palestinských území. "Izrael se nemůže opírat o biblický pojem 'zaslíbená země' k ospravedlnění návratu Židů do Izraele a k vyhošťování Palestinců," řekl americký arcibiskup Cyrille Salim Bustros.

Podle něj pro křesťany nelze mluvit o zaslíbené zemi pro židovský národ, jak se o tom píše ve Starém zákoně, protože tento slib byl zrušen příchodem Krista. Poté se hovoří o zaslíbené zemi jako o království božím, které pokrývá celou zemi jako jedno království míru, lásky, rovnosti a spravedlnosti, tvrdí americký arcibiskup.

Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Yigal Palmor v reakci na prohlášení synodu řekl, že teologické disputace ohledně interpretace posvátných textů bible skončily se středověkem. Navíc dodal: "Izrael je jedinou zemí na Blízkém východě, kde se počet křesťanů během let zvýšil, a pochopitelně vřele vítá jejich přítomnost."