Informaci zveřejnili účastníci projektu dánské armády nazvané Záchranné lano. Jeho cílem je podat pomocnou ruku těm účastníkům zahraničních konfliktů, kteří po návratu domů mají psychické problémy vyvolané službou v zahraničí.

Yvonne Tönnesenová, která se v projektu angažuje, dodala, že ne všichni veteráni jsou se Záchranným lanem v kontaktu a že tato organizace neeviduje případy osob stojících mimo její rámec.

Podle zástupce dánské organizace válečných veteránů Larse Christensena je nebezpečí sebevražd pro dánské vojáky vracející se z válečných oblastí vcelku vysoké.

Vzhledem k tomu, že větší pozornost sebevraždám veteránů se začíná věnovat až nyní, a vzhledem k vysokému počtu těchto případů v posledních dvou a půl letech, je možné, že z vlastní vůle svůj život od roku 1992 skončilo více dánských účastníků misí, než jich bylo ve službě zabito.

Od roku 1992 sloužilo v misích za dánskými hranicemi 25 000 dánských vojáků, přičemž o život ve službě jich přitom přišlo 49.