Kapeller vyjádřil politování, že reakce zaznívají napříč politickými stranami.

Podle něj se Praha už dávno měla dostát historické odpovědnosti. „Jestliže je na české straně výjimka z Lisabonské smlouvy označována jako prozíravá a užitečná a když jsou dohromady míchány Benešovy dekrety, Postupimská dohoda a rakouský původ Hitlera, pak se mi z toho zvedá žaludek“, řekl.

Pokračování politiky Václava Klause povede ve sjednocující se Evropě a společenství jejích hodnot „přímo na odstavnou kolej“, dodal Kapeller v tiskovém prohlášení.