Podle týdeníku Plus 7 dní statisícové dary od Masaryka dokazují archivní dokumenty, které prostudoval archivář Ferdinand Vrábel. Masaryk měl dokonce patřit mezi zakládající členy Matice po obnovení její činnosti v roce 1919.

Na činnost Matice daroval prezident 102 tisíc korun, následně 100 tisíc a později přidal ještě půl miliónu na výzkum slovenských dialektů.

Matice projevovala tehdy různými formami Masarykovi vděčnost, ale po roce 1989 se organizace stala zastáncem samostatnosti Slovenska. Matice loni odmítla myšlenku postavení Masarykovy sochy v Bratislavě. Vyčítají mu, že neuznával slovenský národ a odmítal naplnit Pittsburskou dohodu. Ta v roce 1918 upravovala a schvalovala spojení Čechů a Slováků ve společném státě.