Ruská ministryně zdravotnictví Taťána Goliková upřesnila, že přírůstek obyvatel se pohyboval od 15 000 do 25 000. Ovšem hlavním důvodem nebyla vyšší porodnost, ale pokles úmrtnosti a zvýšený příliv imigrantů. Americký institut Stratfor ve své analýze pak upozorňuje na to, že Rusko dál čelí demografické krizi, která trvá od rozpadu Sovětského svazu.

Předpovědi jsou temné. Počet ruských obyvatel na sestupné trajektorii klesne během pouhých patnácti let ze současných 142 miliónů na 125 miliónů a v roce 2050 bude Rusko už jen stomiliónovým státem.

Rusové žijí v nejistotě, porodnost je nízká

Rozpad Sovětského svazu a ekonomický rozvrat kdysi socialisticky řízené ekonomiky v 90. letech vyvolal vlnu nejistoty, která se odrazila v nižší porodnosti. Porodnost jen při srovnání let 1987 a 1993 klesla o 46 procent.

Vše navíc doprovází vysoká rozvodovost a liberální přístup k potratům. Výsledkem je šokující údaj, že na 1,7 miliónu porodů v Rusku připadalo v roce 2009 1,2 miliónu potratů (a to jde pouze oficiální statistiky, skutečný počet potratů je zřejmě vyšší).

Mimo jiné se tak ukazuje, že zotavení, kterého dosáhl režim Vladimira Putina konsolidací moci s pomocí rostoucích cen surovin a především ropy a plynu, mělo pozitivní efekt, který však záhy zvrátila světová hospodářská krize.

Rozvrat zdravotnictví stimuluje vysokou úmrtnost

V dnešním Rusku stále v přepočtu na 1000 obyvatel více lidí umírá, než se rodí - přibližně 15:12. Pokles porodnosti a růst úmrtnosti sice začal už v 60. letech, nicméně s rozpadem SSSR negativní trendy akcelerovaly a někdy v roce 1991 se úmrtnost vyrovnala porodnosti.

Podle Stratforu se na tomto vývoji podílel rozvrat státem zajišťované zdravotní péče. V kombinaci s rostoucí mírou sebevražd, alkoholismu, drogové závislosti a s tím souvisejících chorob (AIDS, syfilis, tuberkulóza) se zvýšila úmrtnost v roce 1993 oproti roku 1987 o 28 procent.

Stabilizace Ruska během uplynulých deseti let vedla k pozitivnímu poklesu alkoholismu, vražd a sebevražd o 30 až 50 procent oproti 90. letům. Nicméně ani to nebude zřejmě stačit na obrat k lepšímu.

Ruská populace stárne

Populačně silné ročníky z konce 50. a začátku 60. let se blíží k důchodovému věku a hranici dožití. Ta je především u mužů nízká, činí 61,4 let (u žen 73,9). Z celkového počtu obyvatel tvoří 31,5 procenta lidé starší 50 let. Rusku tak v dohledné době hrozí ohromný výpadek dostupné pracovní síly, jakkoli má ve srovnání s vyspělými státy velmi nízkou produktivitu práce. Naopak se zvýší zatížení sociálního systému.

Vláda v Moskvě se proto snažila zvrátit vývoj stimulováním imigrace Rusů z bývalých sovětských republik. Díky novému zákonu tak vzrostl počet přistěhovalců ze 186 000 v roce 2006 na 280 000 v letech 2007 a 2008. Dlužno však dodat, že v problémových 90. letech počet migrantů dosahoval ročně téměř půl miliónu. Zdá se, že Moskvě přes zvýšenou snahu docházejí krajánci, ochotní vrátit se na "Matičku Rus".

Rusko by mohlo snadno získat nové imigranty především z muslimských zemí nebo z Číny. Vzrůstající počty neruských obyvatel však již v současnosti vyvolávají v Moskvě sílící obavy.

Svým způsobem se dá říci, že budoucnost Ruska mají v ruce ještě poměrně silné ročníky narozené v 80. letech v optimističtější éře glasnosti a perestrojky, které tvoří 17 procent ruské populace. Pokud ony nerozpoutají populační boom, nabude populační krize v Rusku katastrofické rysy.