Výsledná suma je o něco vyšší, než diplomaté původně očekávali. Původně se hovořilo o pěti až sedmi miliardách eur (130 až 182 miliard korun). Česká republika přispěje částkou 300 miliónů korun.

"Všech 27 členských států se podílí, samozřejmě v odlišné míře dané stavem ekonomiky," řekl novinářům švédský premiér Reinfeldt. "Přesvědčování běželo ještě dneska ráno,“ dodal.

Vyhnul se přitom kritice zemí, které nedávají ani euro navíc. "Rozhoduje výše peněz, ne to, odkud jsou. To považuji za druhotný problém," řekl švédský premiér a současný předseda Rady EU.

EU čeká, s čím přijdou další velmoci

Reinfeldt označil příspěvek EU za "férový podíl" s tím, že doufá, že ostatní bohaté národy se zachovají stejně. Dohoda politický charakter, není právně závazná. Může však povzbudit konferenci OSN v Kodani.

Osud unijního příspěvku tak bude do značné míry záviset na osudu kodaňské konference. Kromě postoje dalších velkých hráčů bude také důležité, jaké poskytnou země třetího světa garance, že poskytnuté finační prostředky budou vynaloženy adekvátním způsobem. 

Unie odhaduje, že vyspělé země budou muset rozvojovému světu přispět zhruba sedmi miliardami eur (182 miliard korun) do roku 2012. EU se na tomto závazku chce podílet 2,4 miliardami eur ročně (62 miliard korun). Celkový unijní příspěvek pro roky 2010 až 2012 tak činí právě 7,2 miliardy eur (187 miliard korun).

Snížení emisí skleníkových plynů o 30 procent

EU se již zavázala, že sníží do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 procent a pokud se k podobným závazkům odhodlají i další světové velmoci, tak o 30 procent. O boji s klimatickými změnami v současnosti jedná světová klimatická konference v dánské Kodani. Na ní chtějí politici najít nástupce takzvaného kjótského protokolu, který upravuje globální snižování emisí v současnosti. Po roce 2012 však platnost protokolu vyprší.

Evropská komise odhaduje, že celkové náklady na boj s klimatickými změnami v chudých zemích dosáhnou zhruba 100 miliard eur (2,7 biliónu korun) ročně až do roku 2020. Jde však o částku, která platí až od roku 2013.