Vědci zjistili, že až v okamžiku, kdy se komunity lovců a sběračů usadily, začala jejich kůže blednout. Souviselo to ani ne tak s nedostatkem slunečního svitu, ale spíše s radikální proměnou skladby potravy. Postupně se začal projevovat snížený přísun vitamínu D.

Lidské tělo si tento vitamín vytváří v kůži, ale tmavá pokožka je při tom méně efektivní, než světlá. Takže se postupně spojilo podle jednoho z autorů studie, profesora Johana Moana z Univerzity v Oslu, několik faktorů - menší množství slunečního svitu a méně ryb v potravě ve prospěch obilnin.

Nedostatek vitaminu D se podle všeho u jedinců projevoval zvýšeným rizikem srdečních nemocí a sklonem k cukrovce, artritidě a snížené imunitě.

Bílí Evropané navíc nevznikli najednou v jediném období, protože Evropa byla ve skutečnosti osídlena několikrát v souvislosti s cyklickými dobami ledovými, kdy se hranice zalednění posouvala hranice možného osídlení.