Slovensku tak v obou případech hrozí pokuta. Ve věci výběrového řízení na zajištění elektronického mýta zaslal Brusel do Bratislavy žádost o poskytnutí informací. Obává se totiž, zda v souvislosti s vyřazením tří účastníků z řízení nebyla porušena pravidla rovného zacházení.

"Na základě informací, které má komise k dispozici, je možné, že slovenské úřady porušily zásadu rovného zacházení a nediskriminace," uvedla komise v prohlášení. Podnět k šetření dalo Bruselu podle dřívějších informací slovenského tisku italsko-rakouské konsorcium Slovakpass, které nabídlo v soutěži nejnižší cenu. Tvrdilo, že slovenské úřady nepostupovaly proti očekávanému vítězi stejně tvrdě jako vůči vyloučeným uchazečům.

Úřady z tendru vyloučily tři uchazeče s nejnižší nabídkou, v soutěži tak zůstalo jen konsorcium Santoll-Ibertax s nabízenou cenou asi 25 miliard Sk.

EK: Bratislava zvýhodňuje některé subjekty

EK se rovněž rozhodla, že požene Slovensko před Evropský soudní dvůr pro nedostatečně zajištění férového přístupu k tamním přenosovým sítím, jak požaduje unijní směrnice o vnitřním trhu s elektřinou. Komise je přesvědčena, že přístup třetích stran k síti je klíčový pro úspěšné fungování vnitřního unijního trhu s elektřinou. Provozovatelé přenosové soustavy musí poskytovat jejím uživatelům údaje, které jsou potřebné pro možnost účinného přístupu do soustavy.

"Slovenský provozovatel přenosové soustavy poskytuje některým účastníkům trhu preferenční přístup na propojovací vedení mezi Slovenskem a Polskem a Slovenskem a Maďarskem," uvedl v prohlášení výkonný orgán 27členného bloku, který v EU dohlíží na rovná pravidla a volnou hospodářskou soutěž.