Rektorovi Vysoké školy ekonomické Jaroslavu Kuzminovi poslal dopis tajemník náčelníka moskevské policie, generálmajor Alexandr Ivanov. Požadoval v něm, aby byli ze školy vyhozeni čtyři „politicky nespolehliví studenti“. Ti se 14. prosince zúčastnili protestního pochodu, který pořádalo opoziční hnutí Jiné Rusko vedené bývalým šachistou Garim Kasparovem.

List Molodoj komsomolec však uvádí, že policie požadovala, aby škola zakročila proti šesti studentům, ale ukázalo se, že dva na škole vůbec nestudují.

„Dva studenti politologie byli zadrženi hned u východu z metra, takže se pochodu ani nemohli zúčastnit. Třetí byl zadržen u policejního kordónu, který bránil účastníkům pochodu projít. Ani on však nebyl obviněn,“ uvedla zástupkyně děkana Valerije Kasamarová. Studenti účast na demonstraci popírají, tvrdí, že se chtěli setkat s kamarády.

Praktiky z dob Sovětského svazu

Vedení školy bylo žádostí pobouřeno a zmínilo, že připomíná postup za dob Sovětského svazu. Prorektora školy Tatjana Četverninová uvedla pro NG: „Oni koneckonců mohou doporučovat to, co považují za potřebné. A stejně tak má my právo přijímat řešení podle zákonů platných na půdě vysoké školy ekonomické. Žijeme ve svobodné zemi, která má platnou ústavu."

Prorektorka ještě naznačila, že policie svou žádostí překročila meze. „Jestliže se studenti účastní mítinků a nepřekračují zákon, tak je to jejich věc. A jestli porušili zákon, tak bude vysoká škola řešit tuto otázku.První ale je otázka, zda porušili zákon.“ Má pocit, že policie jen přehrála svůj problém na školu.

Škola se míní případem zabývat 5. února. Žádost se ale obecně považuje za bezprecedentní a připomínající doby komunismu. Advokát Oleg Šcerbakov při té příležitosti připomněl, že to zavání dobami, kdy se vyhazovali studenti za to, že četli Mistra a Markétku od Bulgakova, což milice považovala za "šíření protisovětské literatury“. 

Škola má policii informovat jak vše vyřešila

Nejen samotný fakt poslání dopisu, ale i formulace žádosti připomíná jazyk aparátčíků: "Pořádání nepovolených masových akcí je jedním z těch druhů extremistické činnosti, které mají vysoký stupeň společné nebezpečnosti a od orgánů ochrany pořádku vyžadují adekvátní míru reakce." Policie poroto žádá školu, aby „zvážila otázku odstranění toho, co způsobuje narušení pořádku“ a „zvážení další výuky zmíněných osob“.

O přijatých opařeních na ochranu zákona má škola policii informovat.