Radioaktivní jód unikl minulý týden z Institutu pro nukleární medicínu, který vyrábí radioizotopy pro rentgenové snímky a léčbu rakoviny. Belgická agentura pro jadernou bezpečnost označila incident jako vážný.

Úřady čelí kritice, že událost zpočátku bagatelizovaly. Incident byl původně prezentován tak, že nepředstavuje pro okolní obyvatelstvo a životní prostředí žádnou hrozbu. Později však místní orgány přijaly jistá opatření, když se ukázalo, že vzorky trávy z postižené oblasti vykazují zvýšenou radioaktivitu.

Zdravotnické úřady také vyzvaly místní obyvatelstvo k lékařským prohlídkám. Nejprve budou testovány těhotné ženy a děti mladší dvanácti let. Belgické orgány se současně snaží občany uklidnit s tím, že jde jen o preventivní krok. Opakovaná měření prý ukázala, že radioaktivita v oblasti už klesla pod přípustnou normu. Belgické národní limity jsou navíc přísnější než celoevropské.