Ústav zdůraznil, že v případě zabití lidí při útěku na Západ žádá prošetření nejen těch, kdo přímo zasahovali, ale všech odpovědných za tyto zločiny. "Toto podání přichází 19 let po pádu totalitního režimu. Je smutné, že k tomu nedošlo dříve," uvedl Petranský.

ÚPN onačil zabíjení uprchlíků na hranici za zločin proti lidskosti. Nový trestní zákoník totiž v těchto případech stanoví delší promlčecí lhůtu.

Podnět se týká 42 osob usmrcených na současném úseku slovensko - rakouské hranice v období let 1948 až 1989. Jsou mezi nimi Češi, Slováci, Maďaři, Poláci i východní Němci. Byli zastřeleni, usmrceni elektrickým proudem zavedeným do oplocení, výbuchem min nebo roztrháni služebními psy.

V dokumentech se uvádí konkrétní případy. Například 15. září 1952 použili příslušníci pohraniční stráže zbraně proti osobě, která na prknu avala přes řeku Morava směrem do Rakouska. Na narušitele bylo vystřeleno 142 ran z lehkého kulometu, 14 ran z pušky a 67 ran ze samopalu. Po vylovení těla bylo zjištěno, že se jednalo 11letého chlapce