Irena Schusterová se narodila 12. listopadu 1937 v obci Bobrov na Oravě v rodině zemědělce. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor dietní sestra.

V průběhu studií v Bratislavě se seznámila s Rudolfem Schusterem, který tehdy pracoval ve Slovenské akademii věd. Vzali se v roce 1961 a o rok později se přestěhovali do Košic.

V létech 1999 až 2004 byla Irena Schusterová první dámou Slovenska. Rudolf Schuster byl prvním prezidentem Slovenské republiky zvoleným přímo občany.

Irena Schusterová založila nadaci zaměřenou na pomoc dětem s vrozenými vadami. Stála po boku manžela také v nejtěžším období jeho života, kdy byl po perforaci tlustého střeva v ohrožení života.