"Dohodli jsme se, že naším společným cílem je zajistit, že všechny členské země budou co nejdříve zařazeny do bezvízového programu (USA)," řekl eurokomisař Jacques Barrot, pod něhož oblast justice a vnitra v EK spadá. Komise by měla zahájil jednání s USA v co nejbližším termínu. "Na stranu druhou členské státy budou mít prostor vyjednávat bilaterálně o těch tématech, která spadají mimo rámec komisního mandátu," dodal.

Protože se nedařilo prosadit bezvízový styk pro všechny nově přistoupivší členy, získalo je jen Slovinsko, začaly jednotlivé země jednat samostatně. Praha jako první podepsala memorandum o porozumění, jenž by mělo vyústit ve zrušení víz. Následovalo ji dalších sedm zemí včetně Slovenskapobaltských republik.

Český krok vyvolal rozruch v EU. Panují obavy, aby jednotlivé země separátně vyjednávající s USA náhodou výměnou za zrušení víz nezpřístupnily Američanům více dat, než kolik vyplývá z dosavadních dohod mezi EU a USA.

Víza vystřídá elektronický dotazník

Pro lidi ze zemí jako ČR by možné zařazení do bezvízového systému USA neznamenalo, že by jen mohli vzít pas a vyrazit na cestu. Nejprve by totiž museli získat souhlas po vyplnění příslušného elektronické dotazníku ESTA.

Co přesně by bylo pro získání takového povolení bylo potřeba, zatím není možné říct, protože na systému Američané ještě pracují. Toto povolení budou muset v budoucnu získávat i lidé ze zemí, které už bezvízový styk s USA nyní mají, což jim vadí.

"Jsem přesvědčena a znovu říkám, že ESTA nejsou víza," poznamenala česká velvyslankyně při EU Milena Vicenová, která ČR v této debatě zastupovala. ČR tak podle ní bude moci případně jednání s USA uzavřít ještě před tím, než dokončí ta svá EK. "Jsme přesvědčena, že mandát tomu nebrání. Kdyby tomu bránil, tak bychom nikdy s tímto (mandátem) nemohli souhlasit," dodala. Nadále podle ní také platí, že Praha chce, aby ČR byla do amerického bezvízového programu zařazena letos na podzim.

V mandátu se také uvádí, že evropské společenství si vyhrazuje právo přistoupit případně vůči USA k recipročním krokům, pokud by zmiňovaný autorizační elektronický systém vyhodnotilo jako náhražku víz. Co konkrétně by to znamenalo, se ale zatím nedá přesně říct.