"Jsme si vědomi toho, že v důsledku nedbalosti zahyne každoročně na silnicích 1,2 miliónu lidí. Je to smutná skutečnost, která je velkou výzvou pro společnost a církev," řekl kardinál Renato Martino.

Vatikán se proto rozhodl ve své příručce rad pro cesty pojmenovat některé neduhy spojené s automobilismem. Zmiňuje například problémy lidí, kteří se chtějí svými auty vychloubat anebo těch, jež o technický stav svých vozidel náležitě nedbají.

Desatero přikázání pro řidiče zní následovně:

1. Nezabiješ.

2. Cesta je pro tebe prostředkem spojování lidí, nikoliv smrtelné škody.

3. Zdvořilost, poctivost a rozvážnost ti pomůže vyrovnat se s nepředvídatelnými událostmi.

4. Buď dobročinný a pomáhej svému bližnímu v nouzi, zejména obětem havárií.

5. Auta by pro tebe neměla být vyjádřením síly, dominance a příležitostí pro hřích.

6. Vlídně přesvědčuj mladé i starší, aby neřídili, nejsou-li v dobré kondici.

7. Podporuj rodiny obětí nehody.

8. Ve správnou dobu sbližuj provinilé motoristy s jejich oběťmi, aby mohli podstoupit osvobozující zkušenost odpuštění.

9. Na cestě ochraňuj zranitelnější.

10. Buď zodpovědný k druhým.