Studie kritizuje řadu evropských zemí i představitelů EU za údajně nedostatečnou spolupráci s výborem a USA za nehumánní zacházení s vězni v tajných věznicích, i když žádné důkazy o jejich existenci v Evropě nepřináší. Nejčastěji se přitom spekulovalo o Polsku a Rumunsku.

O přeletech CIA vědělo podle 31členného výboru EP celkem 13 zemí, které tak "nesplnily základní evropské závazky, jako je respektování lidských práv". Varšava podle europoslanců také porušila lidská práva, a to tím, že "nezahájila nezávislé vyšetřování jako reakci na obvinění z porušování práv". Na základě současného stavu věcí nicméně podle zprávy nelze výskyt tajných amerických věznic v Polsku prokázat.

Na černé listině se ocitlo také Německo, a to za případ brémského Turka Murata Kurnaze, který byl unesen v roce 2001 z Pákistánu na Guantánamo. Berlínská rudo-zelená koalice podle vyšetřovacího výboru Bundestagu nejméně od roku 2002 věděla, že Kurnaz nemá žádné kontakty na al-Kajdá, přesto v jeho prospěch nic neudělala, přestože USA chtěly již před pěti lety kauzu předat německým úřadům.

Zprávu vyšetřovacího výboru EP ale kritizovali za nevyváženost také někteří jeho členové, kteří pro dokument nezvedli ruku. "Text odráží ideologické zaujetí části poslanců," řekl český europoslanec Josef Zieleniec. Dokument totiž připravil italský socialista Claudio Fava, který je ve svých názorech podle kritiků apriorně protiamerický.

V rámci své činnosti výbor podnikl vyšetřování v sedmi zemích a provedl na 130 rozhovorů a slyšení.