Gusenbauer z podrobnějšího vládního programu zdůraznil jen některé body. Z kapitoly o energetice mj. ten, v němž se hovoří o platnosti "nulové varianty" pro Temelín. Jako "nulová varianta" se dříve označoval stav případného neuvedení JETE do provozu. Gusenbauerova sociálnědemokratická strana (SPÖ) na svých internetových stránkách vysvětluje, že nulová varianta znamená "zavření elektrárny".

Nový kancléř rovněž před rakouskými zákonodárci zopakoval, že jaderná energetika pro novou vládu "není udržitelnou formou získávání energie" a není pro Rakousko alternativou.

Nově zvolený parlament v prosinci  jednomyslně vyzval dosluhující vládu, aby podala mezinárodní žalobu na ČR kvůli nedávné kolaudaci temelínské elektrárny. Vláda to měla učinit v případě, že Praha neprodleně nepředloží důkazy o posílení bezpečnosti. [celá zpráva] Kolaudace Temelína zaktivizovala jeho odpůrce a ti podnikli několik blokád hranic. [celá zpráva]

Ve vládním prohlášení z úst prvního sociálnědemokratického kancléře po deseti letech rovněž zazněl závazek odstraňování nezaměstnanosti. Zatímco za boj proti Temelínu byl odměněn potleskem poslanců, když obhajoval vládní politiku ve školství, úspěch už neslavil, protože neprosadil zrušení školného. Zelení poslanci rozvinuli transparent s vyobrazením bojového letounu Eurofighter a s hesly "Tady letí vaše poplatky za studium" a "Sliby chyby".