"Sám se přiznal a sám si řekl o propuštění," řekl biskup feldkiršské diecéze Elmar Fischer, jenž vyhověl Kubičárově žádosti. Nechtěl se však pouštět do podrobností. "Respektujeme jeho rozhodnutí, bohužel přicházíme o zapáleného pastýře," povzdechl si Fischer. Neřekl, zda bývalý farář už opustil místo svého dosavadního působení a zamířil zpět na Slovensko, kde se chce i s matkou svého dítěte usadit.

Svůj prohřešek oznámil Kubičár farníkům v neděli. "To, co teď řeknu, pro mě není snadné," prohlásil podle deníku Österreich pětatřicetiletý duchovní při své poslední bohoslužbě v obci Nofels u Feldkirchu. Pak už následovalo šokující doznání: "Stanu se otcem."

Věřící se údajně zprvu domnívali, že se přeslechli. Duchovní pastýř ale pokračoval: "Knězem jsem rád a vždycky jsem jím hodlal zůstat. Ale být otcem a zůstat knězem se neslučuje." Vysvětlil mladý muž. Kubičár prohlásil, že na církev nezanevřel. "Nikoli církev, nikoli biskup a nikoli farnost se stanou otcem, nýbrž já. Já jsem pravidla znal a provinil jsem se vůči nim," ukončil prý svou veřejnou zpověď a věřícím požehnal.

Farní rada protestuje proti celibátu

S Kubičárovým odchodem nesouhlasí místní farní rada, která měla ve čtvrtek odeslat dopis papežskému nunciovi v Rakousku i biskupovi. Farář ze sousední obce Frastanz Herbert Spieler listu Die Presse řekl, že rada v dopise zpochybňuje smysluplnost celibátu "při tak striktní interpretaci". Biskup tvrdí, že dopis mu ještě nepřišel.

"Je tu spousta hněvu kvůli závazku celibátu. Už jsme tak v této diecézi přišli o tři mladé kněze," stěžuje si Ursula Abgäuerová z farní rady.