Benedikt svou první cestu do muslimské země sice označil za pastorační, ale sám jí dodal politický charakter. Jejím cílem bylo nejen napomoci usmíření s islámských světem, který pobouřila jeho přednáška v Řezně, kde citoval byzantského císaře, že prorok Mohamed přinesl jen násilí. Pokusil se ale usmířit se i s pravoslavnými církvemi. Impulsem k návštěvě bylo pozvání konstantinopolského patriarchy Bartoloměje I.

K dalšímu sbližování katolíků s pravoslavnými křesťany vyzvali ve čtvrtek papež Benedikt XVI. a duchovní vůdce pravoslavných věřících Bartoloměj I. V prohlášení, které podepsali v Istanbulu, zdůraznili, že cílem tohoto snažení je znovunastolení úplné jednoty západní a východní církve, které jsou bezmála již tisíciletí rozděleny.

"Svatý Duch nám pomůže připravit velký den znovunastolení úplné jednoty," stojí doslova ve dvoustránkovém dokumentu. Benedikt XVI. a Bartoloměj I. současně s uspokojením konstatovali, že nedávno byla po delší pauze obnovena činnost společné komise obou církví.

Papež a patriarcha v prohlášení dále označili dodržování náboženské svobody za kritérium, k němuž by se mělo přihlížet při přijímání do Evropské unie. Varovali před "zvýšeným výskytem sekularismu, relativismu a nihilismu, zejména v západním světě".

Papež se účastnil pravoslavné mše

Před podpisem dokumentu se Benedikt XVI. zúčastnil mše, kterou v istanbulském patriarchálním kostele svatého Jiřího sloužil Bartoloměj I. Vzhledem k teologickým rozporům oddělujícím katolíky a pravoslavné věřící se ale papež na liturgii, trvající několik hodin, nepodílel. Jen v krátkém kázání označil přetrvávající propast mezi křesťany za "ostudu světa". Benedikt XVI. prohlásil již loni v dubnu při svém nástupu na papežský stolec, že usmíření katolické církve s pravoslavnými křesťany je prioritou jeho pontifikátu.

Katolická církev a pravoslavné církve jsou rozděleny od roku 1054. Oba křesťanské směry se v následujících staletích několikrát marně pokusily o překonání hlubokých rozporů a o obnovení jednoty.

Staletí přetrvávající vzájemnou exkomunikaci sňali společně až v roce 1964 tehdejší papež Pavel VI. s patriarchou Athenagorasem. O tři roky později se v Jeruzalémě uskutečnilo historicky první přímé setkání papeže a konstantinopolského patriarchy od vypuknutí schizmatu. Ve smiřování pokračoval Benediktův předchůdce Jan Pavel II., který se v roce 2001 omluvil pravoslavným za příkoří, která jim v průběhu dějin katolíci způsobili.

Protesty už polevily

Také ve čtvrtek provázely papežův pobyt v Turecku protesty místních nacionalistů. V Istanbulu se demonstranti sešli na dvou místech. Stejně jako v předcházejících dnech se ale do těchto akcí zapojilo jen pár desítek lidí - nesrovnatelně méně, než se předpokládalo.