Velké pochybnosti k užší spolupráci s Českou republikou vyjádřilo 35 procent dotazovaných, když 49 procent si ji dovede představit. Jsou to mnohem horší čísla než v případě Maďarska, které vstoupilo do EU ve stejné době. S Maďarskem si ještě dokáže užší spolupráci představit 70 procent respondentů.

Zároveň se ale 59 procent Rakušanů domnívá, že alpské republice vstup čtyř sousedních zemí - tedy České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska do EU v roce 2004 prospěl, opačný názor vyjádřilo 34 procent lidí.

Rakušané nechtějí v EU Turecko

Drtivá většina - 85 procent oslovených Rakušanů je proti případnému přijetí Turecka za nového člena Evropské unie. Jen devět procent by vstup Turecka uvítalo. Odpovídá to nedávnému průzkum veřejného mínění Eurobarometer, podle něhož vstup Turecka do EU odmítá 81 procent rakouských občanů, což je nejvíce z celé unie.

Tři čtvrtiny dotázaných se vyslovily rovněž pro začlenění Chorvatska do evropských struktur. Z ostatních zemí bývalé Jugoslávie má největší podporu Bosna a Hercegovina (41 procent), menší pak Černá Hora (37 procent) či Srbsko (33 procent). Se vstupem Ukrajiny do EU by souhlasilo 32 procent Rakušanů.

Nejvíce by Rakušané uvítali v EU dvě bohaté země, které ale o vstup neusilují. Pro vstup Norska do EU se vyslovilo 89 procent dotázaných, členství sousedního Švýcarska v unii si přeje 86 procent rakouských občanů.