HRC dospěla k závěru, že vražděním zajatců a bombardováním oblastí obývaných civilisty se vojáci mohli dopustit válečných zločinů.

Rada svolala mimořádné jednání kvůli situaci v Iráku, jehož severem od června postupuje IS a v dobytých oblastech brutálním způsobem vynucuje dodržování svého výkladu islámu.

"Civilisté jsou vystaveni systematickým a prudkým útokům, které mohou být válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti. Za tyto činy nesou odpovědnost konkrétní lidé včetně velitelů," řekla Pansieriová.