"Farzanu zabili Muhammad Ikbál a jeho komplici. Její otec a zbytek její rodiny byli chybně obviněni z vraždy," vylíčila sestra zavražděné.

"Byla jsem tam. Když odešla od právníka a viděla nás stát na druhé straně ulice, okamžitě k nám zamířila. Ikbál a jeho komplici ji pronásledovali a zasáhli ji cihlami," dodala.

Ikbál již dříve přiznal, že svou první manželku zabil, aby si mohl vzít nyní ukamenovanou dívku. Ta se podle sestry v květnu před Ikbálem téměř dva týdny skrývala v útulku pro ženy.

"Řekla mi, že ji unesl a přinutil k sňatku," prohlásila sestra. "Bála se, že by ji mohl zabít stejně jako svou předchozí ženu," dodala.