Zatímco v roce 2006 vstoupilo do manželství 33 383 dětí mladších patnácti let, o tři roky později to už bylo o deset tisíc více - 43 459. Dívky a chlapci bývají rodinou nuceni k manželství někdy dříve, než dosáhnou věku deseti let. Týká se to hlavně dívek. V roce 2010 zaznamenala zmíněná společnost 716 takových případů, přičemž v předchozím roce jich bylo 449.

„Vede k tomu finanční chudoba rodin, i když kulturní nedostatky a ignorance hrají také svoji roli,“ řekl mluvčí organizace Faršíd Jazdání. Sňatky dětí jsou uzavírány většinou v chudých venkovských oblastech, které se podle něj potýkají také s negramotností i drogovou závislostí.

Rozvádějí se patnáctiletí

Nárůst sňatků jde ale také ruku v ruce s přibývajícím počtem rozvodů teenagerů. Mezi lety 2007 a 2010 se v Íránu každoročně rozvedlo na 15 000 žen ve věku 15 až 19 let.

Íránská společnost v souvislosti se sňatky dětí a brzkými rozvody varovala před nárůstem psychických onemocnění, sebevražd, útěků dětí z domova a prostituce mladých dívek po rozvodu.

Íránské zákony povolují sňatky od 13 let u dívek a 15 let u chlapců. Po souhlasu otců a soudu ale může být svatba i dříve. Tradiční právo šaría povoluje sňatky u dívek už od devíti let věku.