Celkem bylo v roce 2009 v Íránu popraveno nejméně 388 lidí, přičemž jedině v této zemi oficiálně popravovali také ukamenováním. V počtu poprav za Íránem následují Irák s přinejmenším 120, Saúdská Arábie s nejméně 69 a USA s 52 popravami.

Oproti předchozím letům stoupl počet politicky motivovaných rozsudků. „Nejvyšší trest byl použit k umlčení politických oponentů nebo za účelem propagandy v zemích jako Čína, Írán a Súdán,“ upozornila ředitelka české pobočky AI Dáša van der Horst.

„Čínské úřady do cel smrti posílají například za ‘narušování sociální stability‘, Severní Korea popravuje i za ‘šíření škodlivých informací‘, distribuci náboženských materiálů nebo špionáž,“ uvedla AI s tím, že v červnu byla provedena veřejná poprava ženy za šíření Bible. Trest smrti za politické aktivity hrozí i ve Vietnamu.

V Íránu byl rozsudek nad téměř třetinou lidí odsouzených k smrti vykonán mezi spornými prezidentskými volbami a inaugurací prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.

Země s nejvyšším počtem poprav:
Čína (pravděpodobně tisíce, přesné číslo není možné stanovit), Írán (388 ), Irák (120 ), Saúdská Arábie (69 ), USA (52), Jemen (30 ), Súdán (9 ), Vietnam (9 ), Sýrie (8 ), Japonsko (7 )
(Pozn.: znaménko je uvedeno u zemí, kde skutečný počet poprav mohl být ještě vyšší.)
Zdroj: Amnesty International

Amnesty International tentokrát do statistik nezahrnula popravy v Číně, protože nejsou k dispozici věrohodné údaje. „Čínské úřady tvrdí, že popravují stále méně a méně. Pokud to je pravda, proč nepřiznají, kolik lidí skutečně popraví,“ uvedla Dáša van der Horst. Podle AI v Číně každoročně popraví až tisíce lidí, vykonají tam více poprav než ve zbytku světa dohromady.

Naopak poprvé od doby, kdy Amnesty International dokumentuje rozsah trestu smrti, nebyla loni vykonána ani jedna poprava v Evropě. Na americkém kontinentě popravovala jen jediná země - Spojené státy. V regionu Blízkého východu a severní Afriky popravovalo sedm států - Egypt, Írán, Irák, Libye, Saúdská Arábie, Sýrie a Jemen - a v subsaharské Africe jen dvě země: Botswana a Súdán.

Vybraná fakta a čísla
18 zemí v roce 2009 vykonalo popravy.
Čína popravila více lidí než všechny ostatní země světa dohromady.
69 osob bylo veřejně sťato v Saúdské Arábii.
V Íránu úřady popravily přinejmenším 112 osob během 8 týdnů po prezidentských volbách.
Devět vězňů odsouzených k smrti v USA bylo osvobozeno a propuštěno – poté, co si v cele smrti odpykali trest v celkové délce 121 let.
Sedm vězňů popravených v roce 2009 bylo popraveno za čin, který spáchali před 18. rokem života.
95 zemí zrušilo trest smrti pro všechny druhy zločinů.
Devět zemí zrušilo trest smrti pouze pro obyčejné trestné činy.
35 zemí sice má trest smrti uzákoněn, v praxi však od jeho vykonávání ustoupilo.