Irick byl soudem shledán vinným ze zločinů spáchaných na dívce z města Knoxville, o kterou měl v roce 1985 pečovat. „Chci jen říci, že je mi to vážně líto, a to, to je všechno,” zněla podle AP jeho poslední slova.

Soud před popravou zamítl žádost o její zrušení, to chtěl Irickův advokát kvůli nevhodné kombinaci látek v injekci. V Tennessee se totiž k utišení bolesti nově používá ve smrtící směsi midazolam, jehož účinnost advokát Iricka spolu s obhájci dalších odsouzenců zpochybnil.

Midazolam, patřící mezi benzodiazepiny, je sedativum a nikoli anestetikum, jakým byl nyní nedostupný rychle účinkující barbiturát thiopental sodný.

Krátce po aplikaci injekce začal popravovaný muž ztěžka dýchat, vydávat hrdelní zvuky a kašlat. Soudní asistent se pokoušel zkontrolovat jeho stav, ale podle AP se nesetkal se žádnou odezvou. Za několik dalších minut byl Irick prohlášen za mrtvého.

Tennessee patří k těm americkým státům, kde jsou sice popravy legálním nástrojem trestání zločinců, avšak používají se velmi zřídka. Předchozí se konala v roce 2009, kdy byl popraven muž, který při loupeži v obchodě zavraždil tři lidi. Jedním z důvodů malého počtu popravených je fakt, že se věznicím nedostává látek použitelných ve smrtících injekcích, neboť někteří výrobci své produkty odmítají k popravám poskytovat.