„Nedovolíme, aby věřící byli napříště obelhávání a umlčováni,“ komentoval prezident své nařízení.

Podle zákona z roku 1954 se nesměly americké organizace osvobozené od daňové povinnosti zapojovat do politických kampaní a otevřeně podporovat kandidáty ve volbách. Nesměly takové osoby ani finančně podporovat.

Ke zrušení příslušného zákona by prezident potřeboval souhlas Kongresu. Podle právních expertů ale může záležitost vyřešit i tím, že vládu exekutivním příkazem pověří zákaz politických aktivit ignorovat.

Podají žalobu

Trumpův příkaz rovněž částečně ruší regulační nařízení, která postihovala pracovníky církevních organizací bojujících proti potratům. Dekret ale neobsahuje ustanovení, které by vládním úředníkům umožnilo odmítnout služby homosexuálům s odkazem na své náboženské přesvědčení. Tohoto kroku se americké organizace na ochranu lidských práv obávaly.

Vlivná Americké unie občanských práv (ACLU) se přesto vůči Trumpově rozhodnutí ohradila. Oznámila, že proti exekutivnímu příkazu prezidenta podá žalobu.