Z velké části tento primát Spojeným státům zajistil tvrdý boj proti drogám a tresty mnoha let vězení za porušení zákona. Současně se v tom ale odráží kriminalizace činů, za které často v jiných zemích vězení nehrozí. Federální soudy k tomu řeší stále víc případů, které kdysi spadaly do jurisdikce státních a místních soudů.

Podle odhadů v období 1980 a 2004 na federální úrovni vzrostl počet trestných činů o 30 procent a v současnosti je jich přes 4000. K tomu je možné kriminalizovat porušení až 100 000 dalších zákonných omezení.

Vězni stárnou a dozorci jsou v menšině

V amerických věznicích zadržují víc než dva milióny lidí. Náklady vězeňské správy proto vytrvale stoupají, což částečně souvisí i se stárnutím populace vězňů. Jen za poslední tři roky stoupl počet vězňů starších 65 let o téměř třetinu, zatímco počet mladších 30 let se snížil o 12 procent. Uvěznění starších lidí je podle odhadů dvakrát až třikrát dražší než mladých pachatelů.

Vláda však v posledních letech výdaje výrazně škrtá, a to vytváří nové bezpečnostní hrozby. Generální inspekce upozornila, že zatímco v roce 2005 byl poměr mezi pracovníky věznice a vězni v pěti největších státních věznicích 6:1, nyní ve všech zařízení spadá průměrně 10 vězňů na jednoho zaměstnance správy.

Spojené státy mají také nejvíc vězňů v poměru k počtu obyvatel, a to 751 z každých 100 000. Po nich vězní nejvíc lidí v Číně a v Rusku, kde je ale poměr na počet obyvatel nižší.