Na záběru na sluneční panel nákladní lodě Progress 52 se objevilo svítící těleso. Drobný váleček s půlkulovou „září“ se pohyboval naprosto synchronně se stanicí, později se ale odpoutal a začal pomaloučku stoupat, až zmizel.

Cassidy událost nahlásil pozemnímu středisku v Houstonu. Odpověď přišla obratem a byla překvapivě strohá. „Ruští kontroloři letu ISS objekt identifikovali jako kryt antény servisního modulu Zvezda,“ oznámila NASA.

„Nemožnost odhadnout vzdálenosti, relativní pohyb a velikost viděných předmětů zcela zákonitě vedou k počáteční chybné interpretaci jevů vně stanice,“ poznamenal někdejší technik raketoplánů James Oberg.

Domnělé UFO zaměstnalo Fjodora Jurčichina a Alexandra Misurkina při výstupu do volného prostoru. Na pokyn řízení letu prověřovali stav krytů šestice antén WAL modulu Zvezda – právě jeden uvolněný kryt považoval Cassidy za UFO.

Zvezda je součástí ISS od července 2000. Válec o délce 13 m 
a průměru 4,5 m s obřími slunečními panely je jádrem ruské části ISS. Jsou v něm zařízení na udržování životních podmínek a ubikace dvou členů posádky.