„Musíte tak platit zdravotní pojištění, které jde proti základům učení a víry,“ protestoval biskup Paul Swain z jihodakotské diecéze Sioux Falls s tím, že ve hře je „základní otázka svobody vyznání a svědomí“.

Biskupové v USA se přitom dovolávají prvního dodatku ústavy zaručujícího tyto svobody, jež mají podle Swaina katolíci právo naplňovat „jednotlivě i jako církev, a to bez vměšování vlády na kterékoli úrovni“.

Nařízení, jež vstoupí v platnost v lednu příštího roku, oživilo ve volebním roce spor o zákaz umělého přerušení těhotenství, které v roce 1973 legalizoval Nejvyšší soud USA. Rozhodl tehdy, že právo na soukromí zakotvené 14. ústavním dodatkem se vztahuje i na rozhodnutí ženy podstoupit interrupci.