Povodeň si také vyžádala první oběť. Je jí obyvatel Vicksburgu Walter Cook, který zemřel krátce poté, co byl vytažen z vody.

Voda poškodila ve městě stovky domů a budov. Na 2000 lidí muselo být evakuováno. Hladina řeky je o jednu stopu výše než při rekordní povodni z roku 1927 a čtyři metry nad hranicí povodňového stavu.

Oficiální měření výše rozlité vody u Vicksburgu

Oficiální měření výše rozlité vody u Vicksburgu

FOTO: Eric Thayer, Reuters

Pomalý a dlouhý pokles navíc přináší další hrozby pro budovy. Musejí nejen déle čelit vodě, ale zvyšuje se i nebezpečí poškození inženýrských sítí a úniků plynu, protože hrozí, že je poškodí trosky, které voda unáší, a zanese kal.

Nebezpečím jsou i hadi, které vyhnala voda a mohou se v opuštěných domech usídlit. V oblasti žijí tři druhy zmijovitých hadů. Nebezpeční jsou zejména ploskolebci, žijící u vody.

Kromě vody ohrožují obyvatele i hadi snažící se uniknout mokrému živlu.

Obyvatele ohrožují i  hadi snažící se uniknout vodě.

FOTO: Eric Thayer, Reuters

Ještě výše má vystoupit voda v níže ležícím Natchezu vzdáleném 110 kilometrů jižně od Vicksburgu. Už nyní je tam na 24,6 metrech. Kulminovat tam má v sobotu.

Zaplavené historické depo v Vicksburgu ve státe Mississippi

Zaplavené historické depo v Vicksburgu ve státe Mississippi

FOTO: Eric Thayer, Reuters

Hráze, které byly po povodních vybudovány mezi dvěma světovými válkami, navíc přestávají zvládat nápor vody. Podemílá je voda. Nebezpečí hrozí zejména v případě hráze Yazoo Backwater. V sobotu také začne evakuace z okolí New Orleans, z míst, která zaplaví voda z kanálu Morganza, jenž byl napuštěn, aby se ochránilo New Orleans.