Real byl odsouzen k trestu smrti za zabití v říjnu 1994. Tehdy společně s šesti dalšími členy floridské exilové skupiny připlul na sever Kuby vybaven střelnými zbraněmi. Podle Havany skupina plánovala sabotáže a útoky na vojenské objekty, čímž chtěla destabilizovat vládu Fidela Castra.

Krátce poté, co zabila jednoho muže, byla skupina zadržena. Zatímco ostatní dostali dlouholetý žalář, Realovi soud uložil popravu.

Ačkoliv kubánská ústava zakotvuje trest smrti, v praxi úřady žádné nevykonávají. Real byl posledním odsouzencem na smrt poté, co počátkem prosince nejvyšší soud zrušil hrdelní trest dvěma občanům Salvadoru, kteří byli odsouzeni za bombový útok v turistických letoviscích v 90. letech. Také této dvojici soud změnil trest na 30 let za mřížemi.