Útoky vampýrů z čeledi listonosovitých postihly vesnici Urakusa v severovýchodním Peru u hranice s Ekvádorem v Amazonii. Ministerstvo už do oblasti vyslalo tři lékařské týmy s vybavením a vakcínou, aby epidemii vztekliny zastavily. Očkují především pokousané. Většina jich už vakcínu dostala, ale někteří ji odmítli.

O pomoc požádali sami domorodci, kteří nedokázali vysvětlit náhlou a podivnou smrt dětí.

Vzteklina způsobuje akutní zánět mozku a její virus se na člověka nejčastěji přenáší pokousáním nakaženým psem; jako přenašeč ale mohou fungovat i lišky nebo právě netopýři, kteří krev nesají, ale olizují ji z ranek.

Netopýři druhu Desmodus rotundus se většinou živí  krví divokých zvířat, nebo dobytka. Útoky na lidi jsou dávány do spojitosti s postupujícím odlesňováním. Se ztrátou původního biotopu se vytrácejí i zvířata, která vampýři normálně napadají. Podle jiné teorie je nebývalý počet útoků dán nebývalým chladem, který letos sužuje Peru.