Úřad tak opravil své loňské odhady, které se změnou většiny počítaly už k roku 2042. Nyní však byly do propočtů zahrnuty dopady nynější ekonomické krize a zpřísnění zákonů o přistěhovalectví, přijatých po teroristických útocích z 11. září 2001.

Odhad stanovující rok 2050 je jedním ze čtyř, který je založen na mírách porodnosti a úmrtnosti a na scénáři, počítajícím s nižším přistěhovalectvím než je v současnosti, kdy dosahuje asi jedem milion osob ročně. Podle demografů právě tento scénář nabízí podle dostupných údajů a podmínek nejlepší výhled do budoucna, spíše než scénáře počítající s vyšší mírou přistěhovalectví.

Děti menšin se stanou většinou už dříve

Symbolického počtu 300 miliónů obyvatel dosáhly Spojené státy podle U.S. Census Bureau přesně 17. října 2006. V současnosti mají USA 308 miliónů obyvatel, ve zmiňovaném roce 2050 to má být 399 miliónů. Z nich by mělo být bělochů 49,9 procenta, černochů asi 12,2 procenta, což je podílově stejně jako v současnosti.

Zato počet Hispánců, mezi nimiž činí největší podíl přistěhovalci z Mexika, vzroste ze současných 15 procent na 28 procent v roce 2050. Asiatů v té době odhad očekává šest procent (oproti současným 4,4 procenta).

Děti dosavadních menšin se stanou většinou již k roku 2031, počet obyvatel nad 85 let se k roku 2050 více než ztrojnásobí a dosáhne 18,6 miliónu, cituje ze zprávy U.S. Census Bureau agentura AP.