Hispánci jsou přitom nejrychleji rostoucí etnickou menšinou.Tvoří dnes sice jen 14 procent populace, ale rodí se jim čtvrtina dětí.  V porodnosti jsou hned za Hispánci  Američané asijského původu a Afroameričané.

Podíl etnických menšin tak bude do budoucna narůstat. V současnosti pochází 44 procent dětí mladších 18 let z etnických menší. U dětí do pěti lze je to dokonce 47 procent. Loni se však přírůstek u Latinoameričanů v některých státech začal zpomalovat, zato začalo více přibývat Američanů asijského původu.

Ve čtyřech státech mají menšiny většinu

Podíl etnických menšin na populaci jednotlivých států USA se výrazně podle oblastí. Ve čtyřech státech už tvoří příslušníci etnických menšin většinu. Na Havaji dokonce jediná etnická skupina - Američané asijského původů - představuje 54 procent obyvatel tohoto státu a k etnickým „menšinám“ se tak hlásí tři čtvrtiny obyvatel.

V Kalifornii a v Novém Mexiku tvoří příslušníci etnických menšin 58 procent obyvatel obou států. Nové Mexiko je státem s největším počtem Američanů hispánského původu - představují 45 procent obyvatel. V Kalifornii nemají Hispánci tak početné zastoupení, i když je to stát, kde jich žije úplně nejvíce - 13,5 miliónu, žije tam však také 5,1 miliónu Američanů asijského původu.

V Texasu tvoří příslušníci etnických menšin 53 procent populace tohoto největšího amerického státu. Objevují se tam tři okresy, kterou jsou takřka čistě obývané Latinoameričany, v okrese Starr tvoří příslušníci menšin 98 procent populace, přičemž 97 procent jsou Američané hispánského původu. V okresech Maverick a Webb tvoří příslušníci menšin 97 a 95 procent populace. V Texasu je deset okresů, kde většinu tvoří Latinoameričané, na celém území USA pak je takových okresů 48.

Nejvíce Afroameričanů žije v se státě Ne York - 34,5 miliónu -, procentuálně nejvíce zastoupení jsou ale v Mississippi, kde tvoří 38 procent populace, a v District of Columbia, kde se nachází hlavní město Washington - tam jich žije 55 procent.

Podle prognóz statistického úřadu od roku 2023 nebudou anglosaské děti představovat většinu a Američané anglosaského původu přestanou být většinovým etnikem v roce 2042.