Cuomo potvrdil, že z dvaceti šéfů AIG, kteří odměny dostali, jich patnáct částky vrátilo, a to v hotovosti. Prokurátor doufá, že z celkem 165 miliónů dolarů by se mohlo vrátit zhruba 80 miliónů. Zbytek byl povětšinou vyplacen občanům jiných národností a není právně vymahatelný.

Bonusy pro pojišťovnu, kterou musela před krachem zachránit nejrozsáhlejší vládní pomoc v dějinách, vyvolaly ve Spojených státech bouři nevole a okamžité politické manévry k jejich opětovnému získání. Protiakci zaštítil prezident Barack Obama. Třiasedmdesát odměn pro jednotlivce přesahovalo částku milión dolarů.

Cuomo na pondělní tiskové konferenci uvedl, že pokračuje vyšetřování okolností, za kterých byly bonusy vyplaceny.