Rob Boston z amerického svazu za oddělení církve od státu to komentoval slovy, že postrádá dobu, kdy "kázali faráři a politické proslovy pronášeli politici".

Červnové vystoupení Palinové, která přijala nominaci na viceprezidentku, se objevilo na internetu wasillského Společenství božího a dalších internetových stránkách.

Palinová kromě jiného studentům řekla, že se její syn Track chystá narukovat do Iráku. "Naši národní vůdci je posílají splnit boží úkol. Musíme si ujasnit, za co se modlíme, i to, že existuje plán a že je to plán boží," řekla Palinová.

"Musím s vámi učinit dohodu," prohlásila a slíbila, že se jako aljašská guvernérka pokusí naplnit boží vůli, za niž považuje vytvoření pracovních příležitostí při stavbě plynovodu, který má z oblasti North Slope přivést zemní plyn na severoamerické trhy. "Spojením lidí a podniků musí být naplněna boží vůle a postaven tento plynovod, modleme se za to," řekla guvernérka v evangelickém kostele, kam chodila na bohoslužby do roku 2002 a později se v něm účastnila konferencí a dalších mimořádných akcí.

Rob Boston její slova nepovažuje za šťastná. Řekl, že úkolem prezidentů je sjednocovat národ kolem cílů své politiky, a ne se chovat jako kazatelé a obracet lidi k Bohu.

Než se Palinová stala aljašskou guvernérkou, byla starostkou malého aljašského města Wasille. Republikánský prezidentský kandidát John McCain jejím výběrem jakožto viceprezidentské kandidátky minulý týden velmi překvapil. Palinová sklízí nejen obdiv, ale snáší se na ni také kritika za údajnou nezkušenost s řízením celostátních záležitostí.