Yaleskou univerzitu absolvoval prezident Spojených států George Bush, jeho dcera Barbara zde nyní studuje. V momentě útoku se však v jejím areálu nenacházela. Většina univerzitního kampusu je v této době roku prázdná, neboť studentům nižších ročníků již výuka skončila a ostatní se připravují na zkoušky.

Studentka: vzala jsem nohy na ramena

Studentka práv Alexandra Alperovichová byla svědkyní zřícení zdi na odpočívadle pro studenty. "Byla tam spousta prachu. Všechno začalo padat, tak jsem vzala nohy na ramena," citoval ji univerzitní internetový deník. Zřícení stěny, oddělující od sebe dvě učebny, potvrdil rovněž John DeStefano, starosta města New Haven, ve kterém univerzita sídlí.

Zkoušky byly přesunuty jinam

Speciální agent FBI Mike Wolf sdělil, že výbuchu nepředcházely žádné výhružky. Vyšetřovatelé vyslechnou každého, kdo se v místnosti číslo 120 nacházel mezi 13:00 a 17:00 hodin. V budově probíhaly dříve toho dne závěrečné zkoušky. Právnická fakulta zůstane ve čtvrtek a pátek uzavřena. Zkoušky, které se zde měly konat, budou přesunuty do jiných objektů.

USA v teroristické pohotovosti

K výbuchu došlo jen den poté, co se americká vláda rozhodla zvýšit protiteroristickou pohotovost v zemi na oranžový stupeň. Důvodem je nebezpečí nového útoku v USA po nedávných atentátech v Saúdské Arábii a v Maroku. [celá zpráva]