Podle nejmenovaných zdrojů CIA požádala ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo možný únik tajných informací. Možný únik cenný dat do listu The Washington Post CIA údajně zmiňuje ve zprávě zaslané ministertsvu spravedlnosti. Ministerstvo však odmítlo potvrdit přijetí takovéto zprávy.

Vyšetřit je chtějí také kongresmani, a to i republikáni Dennis Hastet a senátor Bill Frist. Požadují ustavení vyšetřovací komise Kongresu.

Američtí činitelé však doposud nepotvrdili existenci těchto věznic. Bushova vláda je odmítla jakkoli komentovat. Představitelé východoevropských států popřeli, že by se na jejich území nacházela takováto zařízení spravovaná CIA.

O tajných věznicích má informace organizace na ochranu lidských práv Human Right Watch. Svědectví o nich má i Amnesty International. Lidé jsou v nich drženi v úplné izolaci od světa a v celách je hlídají psi.