V hlavním městě teritoria Darwinu bouře kategorie 2 přetrhala dráty elektrického vedení a vyvracela stromy, které se pak pod silou větru valily ulicí. V některých oblastech byly narušeny dodávky pitné vody, lidé by ji proto měli převařovat nebo pít balenou. Zrušeny byly všechny přílety i odlety z místního letiště a přerušena byla také veřejná doprava.

Úřady vydaly doporučení obyvatelům, aby nevycházeli ven. Zavřena zůstala i řada firem a obchodů. Jen pár jich otevřelo, aby si místní obyvatelé mohli nakoupit zásoby, uvedl web listu The Guardian.

Bouře během dne zeslábla na kategorii 1 a přesouvá se směrem k jihu. V neděli by měla opět zesílit na původní úroveň a udeřit na oblast Kimberley.