„Za to, že se Maďaři po prohrané světové válce, po 133 dnech rudého teroru a po trianonském diktátu nezlomili, můžeme děkovat několika výjimečným státníkům: regentovi Miklósi Horthymu, předsedovi vlády Istvánu Bethlenovi a ministru školství a náboženství Kuno Klebelsbergovi. Tento fakt nemůže zastínit ani smutná role, kterou sehrálo Maďarsko během druhé světové války,“ sdělil Orbán.

Za Horthyho regentství zastával Klebelsberg deset let funkci ministra školství a náboženství. Jeho bývalé rodinné sídlo dala Orbánova vláda za 1,15 miliardy forintů (100 miliónů Kč) zrekonstruovat.

Židé protestují

Světový židovský kongres (WJC) i židovské organizace v Maďarsku vyjádřily nesouhlas se slovy premiéra. „Hrůzy, které způsobil Horthy židovské komunitě v Maďarsku tím, že Židům odňal práva, jeho role při deportaci a vyvraždění tisíců Židů nesmějí být nikdy omluveny,“ upozornil předseda WJC Ronald Lauder.

„Antisemitismus Horthyho období nemůže sloužit jako příklad pro příští generace,“ dodal András Heisler, šéf Svazu židovských náboženských obcí v Maďarsku. Maďarský historik László Karsai v televizi ATV připomněl, že Horthy byl válečný zločinec a masový vrah. „Mohl děkovat pouze Stalinovi, že neskončil před soudem a nečekal ho těžký verdikt,“ řekl. Historik připomněl, že za Horthyho éry byly v Maďarsku první protižidovské zákony v Evropě.

Horthy působil jako viceadmirál, velel rakousko-uherskému válečnému loďstvu. V roce 1920 se stal regentem Maďarského království. Projevil se jako spojenec nacistického Německa, protože chtěl získat zpět území, které Maďarsko ztratilo po podpisu Trianonské smlouvy. Po druhé světové válce nebyl souzen a v poklidu dožil v portugalském Estorilu. V roce 1993 byly jeho ostatky pohřbeny v rodném městě Kenderes.