Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) uvedla, že zatím není jasné, zda pět mrtvých divokých ptáků z čeledi kachnovitých uhynulo na vysoce patogenní typ viru, anebo na nízkopatogenní. Podle toho se rozhodne, jaká budou muset být přijata opatření.

V takových případech se uplatňuje mimo jiné vymezení rizikových pásem, v případě hospodářských ptáků pak vybíjení postižených chovů či zákazy přepravy, výstav a trhů.

Virus takzvané ptačí chřipky se poprvé objevil v Hongkongu v roce 1997. Od té doby se rozšířil mezi drůbeží zpočátku hlavně v Asii a pak po celém světě. Vakcinace v chovech se neprovádí, je dokonce zakázaná. Postižená hejna se likvidují.

Ptačí chřipka se přenáší na člověka jen zřídka a pouze při přímém styku s nakaženým ptákem. Potom ale má vysokou úmrtnost – nepřežije ji přes polovinu nakažených. Dosud ale nicméně nebyl prokázán přenos virů z volně žijících ptáků na lidi ani z člověka na člověka.