Většinou zavřená brána se při této příležitosti otevírá už 700 let, a to pronesením formule „Otevřte mi bránu spravedlnosti”, již František pronesl v italštině.

Papež se rozhodl vyhlásit mimořádný Svatý rok na památku ukončení druhého vatikánského koncilu před 50 lety, kterým byly položeny základy k reformě křesťanské církve ve smyslu jejího otevření světu.

Zahájením Svatého roku, který skončí v listopadu 2016, se pro 1,2 miliardy katolíků otevírá příležitost získat odpuštění trestů za spáchané hříchy.

Očekává se, že k bráně po dobu Svatého roku zamíří deset miliónů katolických poutníků. Za pět dní se začnou otevírat podobné brány v ostatních římských papežských bazilikách a budou otevřeny i jinde na celém světě.

František: Odložme strach a obavy

Při mši se papež soustředil na témata, jež dominují jeho pontifikátu – projevům odpuštění a vlídnosti katolické víry, které v ní mají převážit nad moralizováním a soudy.

„Jak moc škodíme Bohu a jeho milosti, hovoříme-li o tom, že trestá hříchy, místo abychom hovořili o jeho laskavosti, která odpouští," řekl papež při mši, na niž přišly navzdory dešti tisíce věřících.

František otevírá Svatou bránu.

František otevírá Svatou bránu baziliky sv. Petra

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Osmasedmdesátiletý František, na němž byla patrná únava a jemuž na schodech při chůzi pomáhali ceremoniáři, vyzýval věřící, aby nepodléhali strachu. „Odložme strach a obavy, protože to nesvědčí ženám a mužům, kteří jsou milováni. Místo toho zakusme radost ze setkání s milostí, která vše přetváří," řekl.

Po pěti dnech, 13. prosince, budou jiné Svaté brány otevřeny v dalších katedrálách světa, mezi nimiž budou římské papežské baziliky. Pro ty, kteří se během roku nebudou moci dostat do Říma, se mohou podobné brány otevřít v každé farnosti. S předstihem papež otevřel jednu Svatou bránu v katedrále v Bangui při své nedávné návštěvě Afriky

Prominout potraty

Svatý rok je pro věřící příležitostí očistit se od hříchů a vůbec poprvé mají kněží právo prominout přerušení těhotenství, které katolická víra jinak trestá exkomunikací.

Tradice Svatého roku byla založena koncem 13. století. Zatímco řádné Svaté roky se vyhlašují pravidelně vždy po 25 letech, mimořádné vyhlašuje papež. Příští řádný rok připadne na rok 2025, minulý mimořádný vyhlásil papež Jan Pavel II. roku 1983 jako připomínku výročí Kristova úmrtí před 1950 lety.

Zpřísněná bezpečnostní opatření

Je to poprvé, kdy se Svatý rok koná za doby existence takzvaného Islámského státu, takže Řím zmobilizoval mimořádné bezpečnostní prostředky, byť žádná konkrétní hrozba není známa.

Od časných ranních hodin přicházely na Svatopetrské náměstí tisíce věřících a všichni museli projít přísnou kontrolou. Neušli jí podle agentury Reuters ani členové diplomatických sborů, a dokonce ani kněží.

Papež František v bazilicie svatého Petra po otevření Svaté brány

Papež František v bazilice svatého Petra po otevření Svaté brány

FOTO: Andrew Medichini, ČTK/AP

„Riziko, že bude spáchán teroristický útok, není nikdy nulové. Nedokážeme zaručit absolutní bezpečnost, ale snažíme se zajistit takovou úroveň, jakou si lidé oprávněně přejí," řekl velitel římské policie Franco Gabrielli.

Nad Římem je v úterý vyhlášeno bezletové pásmo, úřady zakázaly převoz plynu, zbraní, benzínu, výbušnin i pyrotechniky. V okolí Vatikánu platí zákaz vjezdu vozidel a z bezpečnostních důvodů byly zaplombovány nebo odvezeny odpadkové koše. K zajištění bezpečnosti byli kromě policistů povoláni také vojáci.

Podle některých poutníků byla tato opatření přemrštěná. „Nahání mi to strach. Ti, kdo přicházejí jako poutníci, nacházejí vojáky s automatickými zbraněmi, je to děsivé, cítíte se ohroženi," řekla italská turistka Daniela Santiová.

Nedávné útoky v Paříži odradily mnoho lidí, takže hotely zaznamenaly rušení pobytů, menší tržbu mají také obchody.