Sme konstatuje, že Česku by prospělo, kdyby se Klausovy a Zemanovy zkušenosti, stejně jako zkušenosti s Klausem a se Zemanem, staly co nejdříve jen historickou vzpomínkou.

Podle Sme znamenalo období tzv. opoziční smlouvy v letech 1998 až 2002 nejhlubší úpadek české demokracie od konce komunismu. "Dvě největší strany, ještě přesněji dva nejmocnější politici a šéfové těchto stran, si Českou republiku rozdělili v podstatě podobně, jako si šéfové mafiánských rodin v Chicagu rozdělují části města a kriminální odvětví: od této ulice po tamtu vybíráš výpalné ty a plus ti ještě přihodím prostitutky," napsal list.

Podle Sme dosáhla politická korupce vrcholu právě v tomto období a na její vyšetření a potrestání nebyla žádná šance. "Mnohé dnešní problémy české společnosti a politiky pramení v tomto období," konstatuje Sme.