Na jednání se oproti očekávání nedostavili ani představitelé Černé Hory. Bělehrad zastupují srbský premiér Zoran Živkovič a místopředseda vlády Nebojša Čovič.

Problémová témata budou vynechána

Jednání, která budou zřejmě dlouhá a náročná, se přitom vyhnou politickému problému statutu 80tisícové srbské menšiny v kosovské provincii, kde dominuje albánské obyvatelstvo. Nebude se jednat ani o konečném statutu Kosova, jehož albánská většina usiluje o samostatnost. O konečném statutu provincie by měla jednat Rada bezpečnosti OSN.

Návrat srbských uprchlíků

Dialog by se měl dotknout problému návratu více než 200 tisíc srbských uprchlíků, které bělehradská vláda po skončení konfliktu z kosovského území evakuovala a poskytla jim azyl. Na jednacím stole leží také návrhy hospodářské spolupráce.

Jednání se uskuteční pod patronací tzv. kosovské kontaktní skupiny (Rusko, Spojené státy, Velká Británie, Německo, Francie a Itálie). Garanty jednání jsou generální tajemník NATO George Robertson, vysoký představitel EU Javier Solana a další mezinárodní činitelé.