Vědci a skupiny aktivistů tvrdí, že hlavní kompenzační fond OSN je běžně zneužíván energetickými společnostmi, které požadují finance za snížení emisí u projektů, které nesplňují podmínky. Ze zveřejněné analýzy vyplývá, že nedochází k žádnému skutečnému snížení emisí.

Toto tvrzení stanfordských akademiků je v rozporu s ujištěním vlád vyspělých zemí, že trh s emisními povolenkami snižuje skleníkové plyny.

Na základě Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů, se stal z obchodování s emisními povolenkami výhodný byznys. V současnosti jde o zhruba 20 miliard dolarů ročně, přičemž dle předpokladů vzroste tato částka během čtyř let až na 100 miliard.

Dokument, který zveřejnil pracovní tým vědců stanfordské univerzity, zkoumal na 3 000 projektů. Na základě jejich srovnání dospěl k závěru, že třetina až dvě třetiny z nich, ve skutečnosti nepředstavují snížení emisí.

V podobném duchu hovoří i studie expertní skupiny International Rivers, která tvrdí, že až tři čtvrtiny projektů, byly v okamžiku schvalování dotací již dokončené, a nebylo tedy nutné na ně přispívat.