Všichni tři ve svých projevech zdůraznili potřebu reforem unijních institucí, které jsou základem evropské ústavy.

"Vnitřní řád unie se musí přizpůsobit její nové velikosti o 27 členech," řekla Merkelová. Kompetence EU a členských států musejí být podle ní jasněji vymezeny. Zdůraznila, že Unie se zároveň musí soustřeďovat na podstatné věci a zachovávat národní osobitosti členských států.

Barroso: nesvalujte národní problémy na Brusel

Barroso zase kritizoval národní politiky, kteří svalují na "Brusel" všechny problémy. Evropská unie není "cizí mocností", která vpadla do našich zemí, je to společný projekt, prohlásil. Pro politiky v jednotlivých zemích je svůdné si přisvojovat všechny zásluhy a "Bruselu" přičítat všechny problémy, dodal a zdůraznil, že Evropa nejsou "my" a "oni".

Pöttering uvedl, že europarlament je pro přijetí nové ústavní smlouvy do června 2009. Podle něj by měla být zachována podstata evropské ústavy. Tento text byl podle něj prvním nástrojem na evropské úrovni, který zakotvoval právo na místní samosprávu a dával národním parlamentům větší vliv na politiku EU.

Prezidenti a předsedové vlád členských států se na konečném znění dokumentu dohodli v sobotu večer. [celá zpráva]

Sepsání deklarace provázely v minulých týdnech protesty některých členských zemí, které si nepřály, aby v ní byla zmíněna tzv. evropská ústava. Patřily mezi ně nejen Česká republika, ale také Velká Británie a Polsko.

Merkelová chce v červnu schválit "jízdní řád" reforem

Ve scháleném textu není zmíněna evropská ústava, ale jen odkaz na reformy, které mají postavit unii na "obnovený společný základ" do voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Češi dali najevo, že budou tento odkaz interpretovat po svém, rozhodně ne jako časový limit pro vyřešení euroústavy.

Nicméně Angela Merkelová zopakovala záměr německého předsednictví, aby se v jeho závěru, tedy v červnu, schválil "jízdní řád" účinné institucionální reformy. Aniž přímo zmínila ústavu, zdůraznila cíl deklarace postavit unii do roku 2009 na "obnovený základ".

Českou republiku zastupoval na slavnostní ceremonii prezident Václav Klaus, který v sobotu večer dal najevo pochyby o tom, zda unie deklaraci potřebuje. Její obsah se podle něj míjí s problémy, které v EU jsou.