"Loni jsme na tohle téma (oteplování) publikovali stohy papíru," vysvětlil absenci pasáže ve zprávě EPA, což je ve skutečnosti ministerstvo životního prostředí, šéf ekologické rady Bílého domu James Connaughton. Rovněž odstupující prezidentka EPA Christie Whitmanová tvrdila, že "první návrh textu je vždy velmi rozsáhlý" a výsledek ji prý "plně uspokojuje".

Vnitřní komentář EPA ke zprávě však podle agentury AP konstatuje, že po zásazích Bílého domu byla klimatická pasáž vykrácena a nahrazena jiným textem, takže "již neodráží vědecký konsensus". EPA se proto rozhodla téma maximálně zestručnit, aby ostatní pasáže prošly. "Nechtěli jsme to celé zastavit," prohlásil mluvčí EPA Joe Martyak.

Místo grafu narůstajících teplot v posledním desetiletí, které bylo nejteplejším v posledním tisíciletí, přináší zpráva polemickou zpochybňující studii, zpracovanou na zakázku Amerického ropného institutu; text o "globálních důsledcích (klimatických změn) pro lidské zdraví a životní prostředí" byl nahrazen slovy o "možných hlubokých důsledcích" atd.

Bush předloni odvolal podpis USA pod návrhem Kjótského protokolu o celosvětovém snížení emisí tzv. skleníkových plynů, které jsou zdrojem globálního oteplování s tím, že to není v ekonomickém zájmu USA a že místo toho bude podporovat rozvoj čistých technologií.

Zdůrazňuje klady

Podle dvousvazkové zprávy je americké ovzduší o 25 procent čistší než před 30 lety, 90 procent pitné vody v domácnostech splňuje zdravotní předpisy, zatímco před deseti lety to bylo 79 procent. Stejně tak prakticky všechen nebezpečný odpad je recyklován nebo zpracováván a továrny a závody vypouštějí méně toxických látek.

Whitmanová ale poukázala i na to, že situace není jen růžová. Polovina Američanů stále žije v místech s nevyhovující kvalitou vzduchu, každým rokem ubývá 40 tisíc hektarů mokřin, přibylo pláží uzavřených kvůli znečištění a USA produkují více odpadků než kdy před tím. "Je to oslabení důvěryhodnosti a autority EPA," soudí senátoři Joe Lieberman a Bob Graham, kteří se chtějí za demokraty ucházet o prezidentské křeslo. Oba rovněž žádají, aby lidé, odpovědní za "ořezání" zprávy, byli povoláni k odpovědnosti.

Laik ministrem?

Whitmanovou má v čele EPA nahradit republikán Dirk Kempthorne z Idaha, který např. navrhuje omezit moc federálních úřadů (včetně EPA) a přenést jejich pravomoci na místní orgány. Jeho heslem je "rovnováha mezi čistým vzduchem a vodou a možností zaměstnání". "To, co (Kempthorne) ví o životním prostředí, je téměř nezměřitelné," řekl o kandidátu na ředitele EPA šéf pobočky světového ochranářského sdružení Sierra Club v Idahu Roger Singer.