Hlavní obsah
Ve frontách na úřadech práce by mělo ubývat čerstvých absolventů. Ilustrační foto. Foto: Luděk Fiala, Novinky

Nezaměstnanost středoškoláků se trvale snižuje

Jaký bude vývoj situace v otázce uplatnění absolventů? Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) vydal zprávu o nezaměstnanosti absolventů středních škol, a podle ní dojde v tomto směru ke zlepšení. Hlavním důvodem je zvyšující se úroveň vzdělání v populaci.

Ve frontách na úřadech práce by mělo ubývat čerstvých absolventů. Ilustrační foto. Foto: Luděk Fiala, Novinky
Nezaměstnanost středoškoláků se trvale snižuje

Dlouhodobě existuje přímá závislost mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností na trhu práce. Rovnice je jednoduchá: vysokoškolák nalezne uplatnění snáze než absolvent střední školy. „Míra nezaměstnanosti absolventů je silně ovlivněna úrovní vzdělání. Obecně se ukazuje, že čím vyššího vzdělání mladý člověk dosahuje, tím lépe se uplatňuje na trhu práce,“ uvádí ve zprávě NÚOV.

Absolventi, bez ohledu na dosažené vzdělání, jsou však vůči ostatním uchazečům o zaměstnání znevýhodněni absencí zkušeností a praxe, a proto jsou rizikovou skupinou mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem. Tento fakt může hledání uplatnění negativně ovlivnit, a tak se stát snaží ovlivňovat zapojení absolventů na pracovní trh prostřednictvím poradenských systémů a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Na lokální úrovni existují i jednotlivé regionální programy, realizované úřady práce, které jsou zaměřené na pomoc různým rizikovým skupinám, kupříkladu uchazečům o zaměstnání do 25 let. Principem většiny programů je vytvoření nových pracovních míst pro absolventy a zaměstnavatel pak může při splnění daných podmínek požádat o příspěvek na úhradu takto vzniklých mzdových nákladů.

Jsou patrné změny ve struktuře absolventů

Do otázky zaměstnanosti se ale výrazně promítá současný trend, kdy stále více žáků končí SŠ s maturitním vysvědčením a stále více jich směřuje na vysokou školu. Do roku 2003 byly nejvyšší počty absolventů zaznamenávány u absolventů oborů středního vzdělání s výučním listem. V následujících letech se jejich počet snižoval a naopak stoupal počet absolventů oborů středního odborného vzdělání s maturitou.

Postupně se tak změnila struktura absolventů středních škol. Navíc, právě absolventi středních odborných škol již tvoří nejsilnější skupinu uchazečů o studium na vysokých školách. Ještě před několika lety přitom největší podíl uchazečů přicházel tradičně z gymnázií.

Nezaměstnanost absolventů stále klesá

Uklidňujícím faktem je, že průměrný podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti má od roku 2003 do roku 2007 trvale klesající tendenci. Klesá i míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v roce po absolvování, přestože se počet vysokoškoláků neustále zvyšuje. Vliv je přičítán hlavně lepší ekonomické situaci v ČR, větší nabídce terciárního vzdělávání a také příchodu zahraničních investorů, kteří zaměstnávají absolventy zejména v technicky zaměřených oborech.

Poradit může Navigátorka

Ministerstvo školství, za využití financí z Evropské unie, spustila internetový portál nazvaný Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce (ISA). Promyslet další kariéru by měl pomoci zejména projekt Navigátorka, který bude spuštěn v průběhu října 2008. Uchazečům bude pomáhat s výběrem vysoké školy, kdy uchazeči budou moci na základě různých kritérií zvolit mezi školami stejného typu tu nejvhodnější. Více informací o Navigátorce najdou uchazeči na www.navigatorka.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků